Klubbinfo

50% stilling som administrativ medarbeider i Høvik IF

Høvik IF skal ansette administrativ medarHIFLogobeider i 50 % stilling

For å kunne tilrettelegge for videre positiv utvikling av og engasjement i Høvik IF i årene fremover har hovedstyret sett at det nå er behov for å støtte den uvurderlige dugnadsinnsatsen i klubben med administrativ bistand ved en ansatt på 50% stilling.

Vi ønsker å informere alle i klubben om bakgrunnen for denne beslutningen og lagene skal også bruke sine kontaktnett til å spre informasjon om stillingsannonsen, som ligger vedlagt, til flest mulig.

Nærmere om bakgrunn og om stillingen

Høvik IF hovedstyre har et overordnet ansvar for klubbens anlegg, medlemmer og økonomi, mens avdelingene har hovedansvaret for det sportslige tilbudet.

Det er stort engasjement og mange aktiviteter innenfor både fotball og bandy, og begge avdelingene utvikler stadig sitt tilbud - som begge går i retning av å drives som helårsidretter.

Konkret er det identifisert behov for administrativ bistand til:

  • Ansvarlig for drift av klubbhus, inkl. utleievirksomhet, administrere kioskdrift, innleie av renholdstjenester osv
  • Følge opp medlemsregister for Høvik IF og inndrive innbetalinger
  • Utvikle og følge opp regnskapsprosesser for Høvik IF Hovedstyre, Bandy- og   Fotballavdelingen i samarbeid med hovedstyret og avdelingene og mot ekstern regnskapsleverandør
  • Arbeid med eksterne samarbeidspartnere som leverandører og sponsorer og å finne nye inntektskilder
  • Støtte avdelingene etter avtale, med administrativt arbeid, planlegning og arrangementer, etc

Ansettelse av en administrativ ressurs gir klubben et arbeidsgiveransvar, og ressursen vil rapportere til styreleder i Høvik IF Hovedstyre.

Finansiering

Finansiering av en administrativ ressurs er hovedsakelig løst gjennom en økning i medlemsavgiften.

Kontingent for 2019 ble på årsmøtet vedtatt til:

                                                      2019               2018 

Familiemedlemskap                      kr. 1 150           kr. 700

Individuelt medlemskap                  kr. 750           kr. 500

Støttemedlem                                 kr. 500           kr. 300

 

Se ellers vedlagte stillingsannonse

Vedlegg:
Last ned denne filen (Administrasjonsmedarbeider Høvik IF stillingsutlysning.docx)Stillingsannonse[Høvik IF søker driftig administrativ medarbeider i 50 % stilling]467 kB06-apr-2018 14:01Oppdater denne filen (Administrasjonsmedarbeider Høvik IF stillingsutlysning.docx) Slett denne filen (Administrasjonsmedarbeider Høvik IF stillingsutlysning.docx)

Les mer: 50% stilling som administrativ medarbeider i Høvik IF

Innkalling til årsmøte i Høvik IF 21.03 2018 kl 19:00

Hovik BLaa

Innkalling til årsmøte
Onsdag 21 mars kl 19.00 i Klubbhuset
Glassverkveien  116,  Høvik.

Dagsorden vil omfatte de lovbestemte postene.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes til styret 14. dager før årsmøtet, altså senest 7. mars. Saker kan sendes til styret på post@hovikif.no.

Dokumenter til årsmøtet vil bli tilgjengelig på foreningens hjemmeside www.hovikif.no etter den 7. mars.

Alle medlemmer i Høvik IF har adgang til møtet. For å kunne delta i forhandlingene og stemme må man ha betalt kontingent.

Vel møtt på årsmøtet i Høvik IF!

På tide å betale kontingent

Velg «Medlem» fra menyen, der du finner ditt medlemskap med betalingsløsningen for kontingent.

Alle som er aktive i Høvik IF må betale kontingent til foreningen, i tillegg til eventuelle treningsavgifter. Vi er avhengig av kontingenten for å kunne opprettholde tilbudene i Høvik IF.

Vedlegg:
Last ned denne filen (Årsmøte 2018 Høvik IF Dokumenter.pdf)Årsmøte 2018 Høvik IF Dokumenter.pdf[ ]1323 kB15-mar-2018 08:01Oppdater denne filen (Årsmøte 2018 Høvik IF Dokumenter.pdf) Slett denne filen (Årsmøte 2018 Høvik IF Dokumenter.pdf)

Nytt styre konstituert, referat fra årsmøte

Styret som ble valgt på årsmøte har avholdt sitt første styremøte, og Alf Astrup har dermed overtatt stafettpinnen fra Thomas Knutzen som leder i Høvik IF. Styret har igangsatt en revidering av roller i styret, og arbeidet vil sluttføres dette året. Styremedlemmer og kontaktdetaljer finner du her:

Les referat fra årsmøte vedlagt.

Les mer: Nytt styre konstituert, referat fra årsmøte

Husk årsmøte i Høvik IF Onsdag 22. mars kl. 19.00 i klubbhuset

Husk årsmøte i Høvik IF

Onsdag 22. mars kl. 19.00 i klubbhuset

Vedlagt er sentrale dokumenter som skal behandles på årsmøtet.

Senere følger Budsjett for 2017, Revisors beretning og årsmelding fra avdelingene.

Hilsen Styret

Innkalling til årsmøte i Høvik IF 22.3 2017 kl 19:00

Hovik BLaa

Innkalling til årsmøte
Onsdag 22 mars kl 19.00 i Klubbhuset
Glassverkveien  116,  Høvik.

Dagsorden vil omfatte de lovbestemte postene.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes til styret 14. dager før årsmøtet, altså senest 8. mars. Saker kan sendes til styret på post@hovikif.no.

Dokumenter til årsmøtet vil bli tilgjengelig på foreningens hjemmeside www.hovikif.no etter den 8. mars.

Alle medlemmer i Høvik IF har adgang til møtet. For å kunne delta i forhandlingene og stemme må man ha betalt kontingent.

Vel møtt på årsmøtet i Høvik IF!

På tide å betale kontingent

Velg «Medlem» fra menyen, der du finner ditt medlemskap med betalingsløsningen for kontingent.

Alle som er aktive i Høvik IF må betale kontingent til foreningen, i tillegg til eventuelle treningsavgifter. Vi er avhengig av kontingenten for å kunne opprettholde tilbudene i Høvik IF.

Æresmedlem Arthur B. Schultz fyller 90 år

Skjermbilde 2016 09 28 kl. 10.28.52

Vi gratulerer æresmedlem Arthur B. Schultz med 90-års dagen 26 September 2016!

Arthur ble utnevnt til æresmedlem i 2012. Les mer her: