Høvik Bandy

Filter
Vis nr. 
Navn Stilling Mobil
Jørn Follesø Styreleder, Banefordeling. +47 412 29 800
Brit Stavik Nestleder - Akademi & SFO +47 952 677 40
Bjørn Berger Styremedlem - Sportslig kontakt 11er +47 922 07 050
Eystein Sandvik Styremedlem - Anleggsansvarlig +47 908 086 35
Endre Koch Aslaksen Styremedlem - Sponsoransvarlig +47 906 519 11
Lars Bustgaard Valgkomite +47 9305 0852
Kim Sjølie Styremedlem +47 450 02 024
Nils Fredrik Hvatum Styremedlem +47 90206486
Kjetil Dambakk Banemester +47 450 529 93