Treningstid, hallinfo, baneinfo i Høvik IF

Høvik IF disponerer flere anlegg, både egne og etter avtale med andre. Her er litt informasjon om hvordan fordeling skjer i forhold til de forskjellige anleggene:

Klubbhuset: Forvaltes og disponeres av Høvik IF. Lokalet kan leies av medlemmer og andre i nærområdet. Ytterligere  informasjon om leie og bruk av klubbhuset finner du her; og en kalender gjengir arrangementer som har bestilt klubbhuset.

Høvikbanen - Kunstgress. Treningstider og kamper forvaltes av Høvik Fotball og fotballkretsen. En banekalender gjengir arrangementer som er innrapportert. Bestilling av tider, ytterligere informasjon ved henvendelse til fotball(at)hovikif.no

Høvikbanen - 7er og asfaltbane. Treningstider og kamper forvaltes av Høvik IF Fotball. Ytterligere informasjon ved henvendelse til fotball(at)hovikif.no

Høvikbanen - Kunstis. Treningstider og kamper forvaltes av Høvik Bandy. En kalender gjengir arrangementer som er innrapportert. Bestilling av tider, ytterligere informasjon ved henvendelse til isbane(at)hovikif.no

Høvikbanen - Naturis. Treningstider og kamper forvaltes av Høvik Bandy. En kalender gjengir arrangementer som er innrapportert. Bestilling av tider, ytterligere informasjon ved henvendelse til isbane(at)hovikif.no

Gymsalen Høvik Verk Skole. Treningstider forvaltes av Høvik IF. Klubben disponerer p.t hallen mandager 1700 - 2100 og tirsdager 1800 - 2100. En kalender gjengir avtalt treningstid. Bestilling av tider, ytterligere informasjon ved henvendelse til gymsalhif(at)gmail.com